Zadzwoń: 62-767-22-75 lub 602-619-058

Reklamacje i zwroty

Postępowanie reklamacyjne

1. Fotoalbumymalik nie ponosi odpowiedzialności za bardzo nieznaczne różnice kolorystyki towaru dostarczonego od zaoferowanego. Różnice w kolorach w porównaniu z wcześniej zamawianymi wynikają z róznic w świeceniu monitorów. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.

2. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem pod adres fotoalbumy@fotomalik.pl w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru.

3. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar zawsze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Gdy stwierdzi wady powinien jak najszybciej je wskazać, w innym przypadku uważa się, że towar został zaakceptowany chyba że wada była niewidoczna podczas sprawdzania towaru. Wada która pojawi się w późniejszym terminie, powinna być zgłoszona od razu po wykryciu, inaczej towar uważa się za zaakceptowany. Do uzyskania praw konsumenckich wystarczy wysłanie informacji w terminie 7 dni o zauważonej wadzie.

4. W przypadku gdy Fotoalbumymalik prześle rzecz pozbawioną wad w ramach reklamacji, ma prawo żądać od Kupującego zwrotu towaru który jest wadliwy.

5. Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z firmą Fotoalbumymalik drogą mailową fotoalbumy@fotomalik.pl lub telefonicznie pod nr 62/767 22 75

6. O wadach ukrytych należy niezwłocznie poinformować Fotoalbumymalik.
7. W przypadku zakupu towaru gotowego z pominięciem kreatora kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od momenentu dostarczenia . Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. W przypadku zamawiania towaru przy użyciu kreatora zwrot jest tylko możliwy w przypadku wad towaru, bowiem jest to towar wyprodukowany wg. indywidualnych potrzeb i gustu zamawiajacego
Kontakt
Adres:
ul. Poznańska 2a, 62-800 Kalisz
Telefon: 602-619-058
Telefon: 62-767-22-75
Email: fotoalbum@fotomalik.pl